Byrkjeflotsaken

ByrkjeflotUttalelse fra landstyret i FO angående situasjonen i LO Trondheim og Trondheimskonferansen i 2014:

Avdelingsstyret i FO Sør-Trøndelag har i en uttalelse sluttet seg til vurderingen  LOs juridiske avdeling  har gjort av forholdet mellom Arne Byrkjeflot og FOs ungdomstillitsvalgte i LO Trondheim. Konklusjonen i vurderingen er at «Byrkjeflot har vist grovt sviktende dømmekraft, og en opptreden som ikke er forenlig med å være ledende tillitsvalgt i LO».

Landsstyret i FO slutter seg til uttalelsen og FO Sør-Trøndelags vurdering av situasjonen.

Byrkjeflot har etter sterkt press trukket seg som leder av LO Trondheim, men fortsetter i styret. Han står fortsatt oppført som innleder og deltaker på Trondheimskonferansen 2014.

FO er kritisk til LO i Trondheims håndtering av saken og at de lar ham forsette som ledende tillitsvalgt både i styret og på Trondheimskonferansen.

Med bakgrunn i dette oppfordrer landstyret i FO sine avdelinger og medlemmer til ikke å delta på Trondheimskonferansen 2014.

Arne Birger Heli skriver på Facebook: For oss utenforstående er det jo umulig å ha noen sterke meninger om saken. Når det nå er snakk om boikott av Trondheimskonferansen også viser det hvordan en sak kan utvikle seg i et helt meningsløst omfang.

Trond Andresen skriver på Facebook: Her fiskes det nå i rørt vann. Jeg venta på noe slikt. AP-fraksjonen i LO gnir seg i hendene. Ikke minst når de får drahjelp av noen fagforeningsfolk i Rødt. Uavhengig av hva man mener om Byrkjeflots opptreden, blir disse folka fra Rødt nyttige hjelpere for APs kontroll over LO.

Hva da med FO? Dersom vi mener at «Byrkjeflot har vist grovt sviktende dømmekraft, og en opptreden som ikke er forenlig med å være ledende tillitsvalgt i LO», så sier LOs vedtekter:

§ 23. Suspensjon av tillitsvalgte og oppsigelse av ansatte

  1. Tillitsvalgte kan suspenderes av Sekretariatet. Suspensjonen kan skje med bibehold eller tap av den suspendertes lønn. Suspensjonen må legges fram for første Representantskap til foreløpig godkjenning og for Kongressen til endelig avgjørelse. Den suspenderte har i slike tilfeller talerett i Representantskapet og på Kongressen.

To spørsmål til FOs ledelse:

  1. Hvorfor krever ikke FO at Arne Byrkjeflot suspenderes av Sekretariatet?
  2. Er saken så viktig at Trondheimskonferansen i 2014 skal boikottes, så bør vel også FOs medlemskap i LO vurderes, dersom Byrkjeflot får fortsette?