Fakta om psykiatrinedbyggingen

Gunn Gotland Bakke div.dir. DPH
Gunn Gotland Bakke
div.dir. DPH

Divisjon psykisk helsevern – Sykehuset Innlandet er pålagt å spare 64 millioner kroner i budsjettet for neste år. Kuttene er foreløpig ikke fordelt, og mange bekymrer seg. Sparekniven henger på nytt over SI, og psykiatrien slipper ikke unna. Den klassiske måten å møte innsparingkravene på, er å redusere sengetallet, og å korte ned på liggetiden. Dette er ikke noe nytt. Det nye er, at samtidig som det skjæres ned på senger, så bygges det opp et nytt tilbud med senger på Terningen Arena Elverum. En rekke private organisasjoner står bak utbyggingen. Dette er regjeringens psykiatriske prestisjeprosjekt. Helse Sør-Øst har forhandlet fram en driftsavtale, og SI med divisjon psykiatri er fullstendig overkjørt. Vi i Oppland har mindre å frykte enn våre venner på Hedmark. Heldigvis ligger Mjøsa der som et vern mot kompetanseflukt til Elverum, selv om det skulle lokkes med bedre lønn.

Psykiatrien er mer enn forholdene på Reinsvoll. Reinsvoll forvalterer ca. 40% av ressursene i psykiatrien i Oppland. Reinsvoll er et psykiatrisk sykehus som ligger i Vestre Toten. Behandlingstilbudet består av to avdelinger. Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling ble styrket med 4 senger etter den siste omorganiseringen. Sammen med flere stillinger og nybygg, framstår Reinsvoll nå som et framtidsretta akuttsykehus. Avdelingen for TSB (tverrfaglig, spesialisert rusbehandling), er den andre avdelingen på Reinsvoll. Omstilling og flytting har vært krevende. Det satses hovedsaklig på korttidsbehandling. Privatisering og usikker finansiering er det som bekymrer også i denne delen av virksomheten.

Styret i SI åpnet for at divisjon psykiatri kunne si opp driftsavtalen med Elling Fekjærs behandlingshjem. Statsråden har grepet inn og instruert HSØ til å stoppe denne muligheten. Det er jo kjekt at gutta har klart å stoppe en mulig nedleggelse. Enda bedre hadde det vært om de hadde hatt penger til det, slik at det ikke rammer andre behandlingstilbud.

BUP forvalter ca. 20% av ressursene, og gir utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0 til 18 år, hvor det er påvist eller er mistanke om psykiske lidelser. Målet er at tilbudet skal bidra til økt livskvalitet og bedret mestring av hverdagen. BUP samarbeider nært med barnets/ungdommens foresatte og familie, kommunale tjenester og andre etater hvor det er hensiktsmessig. Henvisninger til BUP kommer fra fastlege, annen lege eller barnevernstjenesten. Det finnes poliklinikker og døgnenheter i begge fylkene. Virksomheten er så beskjeden at de håper på å gå under radaren for innsparinger.​

DPS Lillehammer har ansvaret for den voksenpsykiatriske spesialisthelsetjenesten i 10 kommuner. De driver poliklinisk og ambulant behandling, og har i tillegg 9 senger på Lillehammer og 14 på Otta. Et så lite DPS er sårbart, og kutt vil få konsekvenser for tilbudet.

DPS Gjøvik er blant landets største DPS, og har hovedansvaret for den voksenpsykiatriske spesialisthelsetjenesten i 13 kommuner. De driver ambulant og poliklinisk behandling ved flere lokasjoner. I Valdres har de én allmennpsykiatrisk sengeenhet med 10 senger, og på Gjøvik to sengeenheter med 10 allmennpsykiatriske og 10 åpne akuttpsykiatriske plasser. Enhet for spiseforstyrrelser med 10 sengeplasser, ligger på Gjøvik, og har områdefunksjon for hele Innlandet. Denne enheten ble flyttet til DPS Gjøvik fra Reinsvoll for snart to år siden og har vært gjennom en krevende periode. Virksomheten er under utvikling og tilbudet er utvidet.

DPSene forvalter ca. 40% av ressursene i psykiatrien, og behandler langt de fleste av pasientene, hovedsaklig poliklinisk. DPS er veien inn i spesialisthelsetjenesten.

Psykiatrien i Oppland mistet en del funksjoner ved siste omorganisering. Alle sår etter dette er ennå ikke leget. Det trengs ro for å stabilisere den faglige aktiviteten ytterligere. De pålagte kuttene for neste år vil ha en destruktiv virkning i flere fagmiljøer. Rus og psykiatri skal være regjeringens satsing innen helse. Det bør protesteres så kraftig mot disse kuttene at statsråden finner å måtte ta enda en prat med HSØ.

2 kommentarer om “Fakta om psykiatrinedbyggingen

  1. Hva kommer det av at statsråden plutselig kan gripe inn og instruere HSØ til å ikke si opp en avtale med et privat behandlingshjem? Er det ikke sånn at statsråden i en masse andre saker bare toer sine hender og «ikke kan instruere styret»?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s