Eldrebølgen

Eldrebølgen
Eldrebølgen

Fra slutten av krigen og i 20 år framover, ble det født ekstra store barnekull i Norge. Over lang tid har også den gjennomsnittlige levealder økt. Tilsammen kalles dette for eldrebølgen, og det betyr at vi blir flere gamle. Spørsmålet er: I hvilken grad er dette et problem?     

Pensjon

De som planla pensjonsreformen tok feil på flere punkter. Folk ønsker ikke å være pensjonister en stor del av livet. Det er de med lite utdanning og tunge jobber som trenger en tidlig pensjon. De som har spennende og interessante jobber, jobber så lenge de har helsa og de kan følge med på det faglige. Døden har også sitt eget klasseskille. De som får tidlig pensjon lever ikke så lenge som de som står lenge i jobb. «Vi» lever lenger, må derfor differensieres. Pensjonsreformen straffer de som trenger en tidlig pensjon, og skaper derfor unødvendige sosiale problemer.

Reformen belønner de som uansett ville stått lenger i jobb, og som derfor ikke trenger ytterligere økonomiske insentiver. Det har alltid lønt seg å jobbe, likevel har folketrygdens innstramminger før til oppblomstring av privat pensjonssparing. Denne privatiseringa av pensjon er et politisk valg. Tidligere LO-leder Yngve Hågensens drøm om en verdig avgang for sliterne, forsvant da AFP i privat sektor ble en tilleggspensjon isteden for en tidligpensjon.

Helse og omsorg

De fleste eldre har god helse. De største utgiftene til helse og omsorg kommer i det siste leve-året uansett hvor gamle vi blir. Også sykehusutgiftene våre er størst det året vi dør. Tiden for omsorg og pleie øker ikke. Problemet er at norske kommuner preges av fattigdom og gjeld. Det handler om kapasitet. Kommunens eneste mulighet er å redusere kvaliteten på tjenestene. Det merkes, og fører ofte til uverdige forhold. I denne sektoren betyr billigere dårligere.

Pasientene på sykehjem har i gjennomsnitt 6-7 akutte og kroniske sykdommer. 80 prosent av dem lider av demens. Kun 50 prosent av pasientene med demens er adekvat utredet for tilstanden, og 70 prosent av dem utvikler psykiske atferdsproblemer som angst, uro, agitasjon eller depresjon. I Oppland har vi ikke lenger en alderspsykiatrisk avdeling som kan hjelpe kommunene med slike pasienter.

Ca. 60 prosent av sykehjemspasientene lider av kronisk smerte, ofte ikke diagnostisert eller riktig behandlet. Feil- eller overmedisinering med omfattende bivirkninger er vanlig.

Vi mangler 2000 nye fastleger som blant annet har ansvar for å behandle pasientene hjemme og på sykehjem. I denne situasjonen situasjonen kommer samhandlingsformen, som øker kommunens ansvar og som rammer de mest sårbare eldre.

Spesialisthelsetjenesten.

Den nyeste trenden kalles DMS. Det betyr Distrikts Medisinsk Senter. Her kan legespesialister og annet personell utføre poliklinisk diagnostikk og behandling. Dette kan redusere behovet for innleggelser på sykehus med 7% og det kan være en god ting.

Ellers er det den samme gamle melodien: Økt spesialisering og sentralisering av sykehus. Færre senger og kortere liggetid. Svarteperspill med kommunen. Mindre beredskap og mer byråkrati. I forhold til eldrebølgen er dette svært trist. I 2025 er barnekullet av 1945 blitt 80 år gamle. Fra da av, vil eldrebølgen ramme sykehusene for alvor. Dessverre er det utenfor planhorisonten til mange helseforetak.

Folketallet bør ikke bare vokse og vokse. Det er ikke urimelig at gruppene unge og gamle blir omtrent like store. Babyboomen ble erstattet av økt innvandring. Globalt bør befolkningsveksten bremses av økologiske grunner. Litt av vår økende kjøpekraft kan brukes på velferdsstaten. Økt levealder er et gode, selv om noen trenger helse- og omsorgstjenester. Målet er ikke størst mulig kjøpekraft, men et godt liv for alle. Både unge og gamle.

3 kommentarer om “Eldrebølgen

  1. Du er inne på noe vesentlig her, men lite beskrevet på AJA (en navlebeskuende krets av leger som aldri får det som de vil, men klager uten å ha konstruktive forslag. Jeg har sett mer enn et dusin pasientproblemer i vår familie i Oslo, men ikke klaget – ENNÅ. Her i Sveits er helsesystemet i beste orden. Men ingen norske VVS/AJA har noe ønske om å sammenligne, jeg fikk kun motbør da jeg for lenge siden foreslå et møte i Sveits. Etter øyeblikelig påpakninger fra legene i VVS, etter mitt velmente forslag, skriver jeg ingen flere innlegg. Det er mer enn nok å lese den svadaen som kommer frem. Håper du kan finne ut av tingene for denne kretsen, men særlig for HTA (den dyktige og klartenkte Torgeir med noen få flere), du har mange ører som hører. I motsetning til meg, som ikke melder meg mer i denne AJA-kretsen. Jeg håper bare at jeg aldri må bli behandlet (igjen) av noen innenfor det norske helsesystemet. I Sveits, aldri et problem. Men det er vei ”ikkeno” disse (i stor grad trangsynte) hjemme-nordmennene i helsesystemet kan lære av? For øvrig følger jeg dine blogger med stor interesse! Gunnar Hauge Zürich Tel: 0041 44 910 3800, email hauge@bluewin.ch (Har også bolig i Oslo, tel 22 23 36 72)

  2. Du har helt rett i det du skriver Lo ledelsen med millionlønninger har mistet kontakten med grasrota og har brukt pensjon til og forhandle seg fram til gullpensjoner for seg selv og sine elitemedlemmer med trygg jobb. Hva skall man tro LO i dag som glatt er med og bestemme at de som har innbetalt til LO i alle år blir fratatt tidligpensjonen vis de mister jobben eller alle medlemmer som har sjef som ikke vil signere tariffavtale. Dagens AFP regler passer best inn i molbohistorier. Sannheten er at grådige fagforeningstopper har utnyttet en konfliktsky statsminister som har gitt de både i pose og sekk av statens penger på den betingelse at de må få flest mulig til og falle utenfor slik at budsjettet går i hop-Jeg mener dette er korrupsjon og betale sine venner av statens penger for og få støtte til valgkampen sin. Jeg har jobbet i 47år og må jobbe 5år til for og få pensjon og leve av slik at Høyt lønte kan gå av med AFP etter 40år og bygge på pensjon vis de jobber noen år ekstra I staten holder det med 30år Alle skall med er slagordet til AP så lager de ordninger som bare halvparten av de som jobber i privat sektor får glede av. Det er Pampene i LO og de med trygg jobb i bedrifter der lo har makt som får godene. Jeg har fått 2 avslag på min søknad om AFP Jeg taper ca !.2 millioner vis jeg er pensjonist i 20år 600000 i året hvert år jeg er pensjonist for de det mangler innbetaling for 4mnd fra min arbeidsgiver ca 4000 kr. Jeg kommer til og saksøke både LO Staten for et regelverk for og få AFP som er ei molbohistorie. Da skall jens få svare på om dette er likhet og rettferdighet og hva han mener med at han er garantist for rettferdig fordeling.

    Johnny Martinsen

  3. Men hvorfor utelot stortingets flertall kvinnene født før 1954 når de kom frem til enighet i pensjosnreformen ?? De bestemte at kvinner født fra 1954 i sin pensjosberegning skulle få beregnet omsorgstjeneste for barn under 7 år. De født før ble utelatt fra ordningen og stortingsproposisjonen sier tydelig at det er urettferdig og utelate kvinner født før 1954 fra denne ordningen. Det er forskjellsbehandling. Antagelig ene og alene pga.av økonomi,det ville koste for mye å gi disse samme betingelser og en pensjon de kan leve av.Vi vet av landets 161 000 minstepensjoister er 90 % kvinner.Av de som tar ut pensjon nå ved fylte 62 år er 81 % menn,svært mange kvinner kan ikke ta ut pensjon da denaturligvis ikke har opptjent nok pensjonspoeng. De kan se frem til minstepensjon ved fylte 67 år. Kvinner født før 1954 var nok i større grad hjemmeværende med små barn etter datidenes kjønnsrollemønster. Barnehager fantes ikke og en ordning som SFO var ukjent. Mennene var i jobb og opptjente fullpensjon. I et land som betegnes som et av verdens rikeste og der likestilling har kommet langt så gjorde stortingsflertallet de svakeste enda svakere. En skam for dette landet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s