Det positive NAVet og Oppland Arbeiderblad

NAV GjvikStadig flere svindler NAV, var overskriften på første side av OA den 27. september. Inne i avisen sto det at trygdemisbruket er økende. Heldigvis er det ikke dekning for disse påstandene i den artikkelen som følger under overskriftene. Substansen i saken er at NAV til nå har anmeldt 9 flere personer for trygdebedrageri hittil i år. Det kan bety at NAV har skjerpet sin praksis vedrørende anmeldelser mot sine klienter. Dette er ikke enkelt, men noen økning i trygdemisbruk er ikke dokumentert.

Dersom NAV utbetaler for lite penger, er det ingen som blir straffet for denne typen feil. Er det da rimelig at klienten skal holdes ansvarlig i de tilfellene at NAV utbetaler for mye? NAV har mange klienter av ulike slag. Noen har lese- og skrivevansker, noen kan ikke regne, og noen snakker lite norsk. NAV på sin side, har vide fullmakter til å kontrollere både helsemessige og økonomiske forhold. De er derfor ikke særlig avhengig av de opplysninger som klienten selv må bringe. Alle lovlige inntekter blir oppdaget av NAV. Hva er så problemet? Hvorfor anmeldes og dømmes NAV-klienter for uaktsomt bedrageri?

Det finnes svart økonomi og økonomisk kriminalitet i Norge. Det er grunn til å tro at store beløp unndras fra beskatning. Med svart arbeid har NAV ingen kontroll. Det er i slike saker at anmeldelser er på sin plass. Politiet og domstolene må forholde seg til de sakene som foreligger. Det er ikke rart at sorenskriveren er bekymret. Køene ved domstolene er så lange at de representerer en trussel mot rettsikkerheten. Når det går flere år mellom den straffbare handlingen og den rettskraftige dommen, så skader det rettsvesenets omdømme.

Forkortelsen NAV står for Ny Arbeids og Velferdsforvaltning. Etableringen skjedde i 2005. Reformen kom skjevt ut fra starten. Trygdekontoret og Aetat er fortsatt statlige virksomheter som styres fra toppen, og som legger vekt på likebehandling, slik som forvaltningen skal. Velferdsdelen er stadig kommunal og har som ambisjon at de som faller utenfor, skal inkluderes i samfunnet. En dør inn skulle forenkle og effektivisere virksomheten. Det fantes urealistiske forventninger om å spare penger. NAV kontorene utsettes for det som kalles målstyring. De må telle opp og rapportere på rundt 20 parametere hver mnd. De ansatte har stått på og jobbet hardt for å sikre kvaliteten på tjenestene. Derfor er NAV-kontorene nå bedre enn det de var den første tida. De ansatte har funnet et handlingsrom for å yte gode tjenester under krevende forhold.

Hele befolkningen har behov for NAV. Det skal være solidaritet og fellesskap. Arbeid og velferd er blant velferdsstatens viktigste verdier. NAV er bedre enn sitt rykte. NAVs formål er faktisk å hjelpe folk. Noen klienter har et utvidet hjelpebehov. Dette er heller ikke en ensartet gruppe. NAV har mange klienter som er fornøyde både med tjenester og økonomiske ytelser. Hos NAV jobber det også empatiske sosialarbeidere som møter sine klienter med respekt. Dette er det positive NAVet. De ansatte bør være stolte av den jobben de gjør og det er ønskelig at NAV begynner med markedsføring av sine gode tjenester og tilbud.

Det er ikke ønskelig at NAV snakkes ned. Men det er kanskje sånn at velferdsstaten har sine motstandere. Det er ikke alle som liker NAV. Da nytter det ikke å skylde på media. NAV har problemer med sitt omdømme. Det er først og fremst et ansvar for ledelsen. Begreper som naving og trygdemisbruk kan forsøple det sosialpolitiske ordskiftet. Målet må være bedre tjenester for de som trenger det. Det er å håpe at OA også finner de gode historiene om de som fikk de nødvendige og riktige ytelsene fra NAV. Slike historiene finnes det mange av.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s