Helse og valg

ValgDemokrati er ikke bare partipolitikk. Mye tyder på at partiorganisasjonenes politiske funksjoner er svekket. Medlemstallet har gått ned. Likevel er det partiene som nominerer kandidatene til stortingsvalget, og disse er forpliktet på partienes programmer. Det er også andre aktører på banen. Fagbevegelsen og andre folkelige organisasjoner er viktige for demokratiet. Næringsinteresser kjøper seg innflytelse gjennom profesjonelle lobbyister som jobber både mot opinionen og beslutningstakerne. Men det er fortsatt plass for folkelig engasjement og aktivisme. Den sentrale helsetjenesteaksjonen og den lokale sykehusaksjonen kan bli gode eksempler på at det nytter å bry seg. Noen må sørge for at debatten dreier seg om de viktigste sakene.

Når vi kritiserer at sykehus drives som en fabrikk eller butikk, så er det viktig å huske at lederne og styrene bare følger loven. Lov om helseforetak bygger på aksjeloven og regnskapsloven. Derfor er det økonomien og ikke pasienten som har kommet i sentrum. Arbeiderpartiet hadde støtte fra Høyre og FrP da sykehusreformen ble vedtatt som hastesak i 2001. De øvrige partiene var kritiske. Etter dette er ledelse, økonomi og juss blitt de viktigste fagene i Helse-Norge. Innsatsstyrt finansiering har utviklet seg gradvis. Diagnose Relaterte Grupper (DRG) poeng betyr stykkprisfinansiering som er en forutsetning for privatisering. Ulempen med dette er at enkelte grupper av pasienter blir ulønnsomme. Her er det samhandlingsreformen kommer inn. De ulønnsomme pasientene kan flyttes over til kommunene.

I følge trosbekjennelsen til våre nyliberalister og tilhengere av New Public Management, så er offentlig sektor alltid for stor og for dyr. Derfor skal det alltid produseres mer innenfor samme budsjett, eller like mye innenfor et lavere budsjett. Dersom denne trosbekjennelsen ikke virker i praksis, så skyldes det på de ansatte som angivelig er imot omstillinger. Målstyring er her et stikkord. Byråkratiet eser ut, og kontroll blir veldig viktig. Sentralisering og nedleggelser er en følge av modellen. Lokale akuttsykehus med breddekompetanse passer ikke inn, selv om folket vil ha en differensiert sykehusstruktur. Rammefinansiering er alternative til DRG systemet. I helsesektoren er samarbeid bedre enn konkurranse. Det er nok av store universitetsykehus i Norge. Folk vil beholde sitt lokale sykehus.

Det er valgår, og helsetjenesteaksjonen er på offensiven. Varslingsbrev er sendt til det norske folk. Det etterlyses en sterkere politisk styring samtidig som helsefag og yrkesetikk må vektlegges mer. Nå har også kjente personligheter som Per Fugelli og Esben Esther Pirelli Benestad begynt å fronte helsetjenesteaksjonen. Helsepolitikk står på dagsorden både sentralt og lokalt. Sykehusaksjonen «Vi som er for tre akuttsykehus i Oppland – Reinsvoll, Gjøvik og Lillehammer» har vind i seilene.

Arbeiderpartiet, Høyre og FrP er litt på gli. Ap vil vurdere en oppdeling av Helse Sør-Øst, og H vil legge ned de regionale helseforetakene. FrP har snudd lokalt. Ellers er det mye utenomsnakk og bortforklaringer. Alle de tre store partiene er for stykkpris og konkurranse og støtter derfor varianter av foretaksmodellen. Pensjonistpartiet vil ha en uavhengig evaluering av foretaksmodellen. Venstre, Senterpartiet, Krf, De Grønne, SV og Rødt er alle imot foretaksmodellen og ønsker en annen kurs på det rikspolitiske planet. Lokalt er det mer variert. Arbeiderpartiet og Høyre støtter ikke sykehusaksjonen. Senterpartiet og SV støtter heller ikke den lokale sykehusaksjon. I Krf er det støtte fra lokallaget i Gjøvik, men ikke fra fylkeslaget. Venstre støtter sykehusaksjon i Oppland sammen med FrP, Pensjonistpartiet, De Grønne og Rødt.

Tilhengerne av storsykehus finner du først og fremst på Hamar. De er sterkt støttet av ledelsen i Sykehuset Innlandet HF, og med fylkesmann Sylvia Brustad som pådriver, er dette en formidabel motstander i kampen om sykehusenes framtid. Hvem som skal representere Oppland på Stortinget, er det opp til velgerne å bestemme. Dersom enkelte partier ønsker å gjøre nærmere rede for sine synspunkter, så er jo valgkampen en god anledning. Sykehusaksjon, vi som er for tre akuttsykehus i Oppland, holder sitt valgmøtet den 27. august på Gjøvik gård. Partiene er invitert til å delta.

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s