Psykiatrien står ikke stille

psyk-1Mange av de gamle asylene er cirka 100 år gamle. Asyl betyr fristed og var i sin tid et framskritt i pleien av personer med alvorlige sinnslidelser. Mye tid og krefter er brukt på å gjøre behandlingen bedre. De første effektive medisinene mot psykose kom på 50-tallet. I Vestoppland het det gamle asylet Prestesæter. Der bodde det i sin tid mer enn 400 pasienter. Etter store og langvarige omstillinger, framstår det, som i sin tid var et gammeldags asyl, som et moderne psykiatrisk sykehus oppkalt etter stedet Reinsvoll. I dag er det mindre enn 100 senger på Reinsvoll. Stedet ble i 2004 fusjonert med Sanderud sykehus i Divisjon Psykisk Helsevern i Sykehuset Innlandet HF.

Også i det som ble kalt klinikkpsykiatri, har store omstillinger funnet sted. Psykiatrien på Gjøvik kan føre sin historie tilbake til 1968. Da ble psykiatrisk avdeling etablert. Egen psykiatrisk poliklinikk ble etablert i 1985. Asylene hadde begynt å tømme sine avdelinger ved å flytte pasientene til egne boliger eller psykiatriske syke- og behandlingshjem.Det ble lovfestet at folk skulle bo i kommunene og ikke på sykehus. I 1988 ble de somatiske sykehjemmene kommunale, og de psykiatriske sykehjemmene ble omgjort til såkalte § 10-hjem etter Lov om psykisk helsevern. I 1994 skiftet de navn til Distriktspsykiatrisk senter (DPS).

Fagutvikling og omstilling har preget psykiatrien i mange år. Omorganisering har alltid stått på dagsorden. Den gamle anstaltpsykiatrien er for lengst borte. Antallet senger i psykiatrien er redusert. Ufaglærte pleiere er erstattet med velutdannet behandlingspersonell. Liggetiden er redusert. Spesialisert behandling skal føre pasienten tilbake til kommunen og til oppfølging hos fastlegen. Med opptrappingsplanen ble psykiatrien vesentlig styrket. Fra 1998 og i ti år var psykiatrien et statlig satsingsområde. Den kommunale oppfølgingen av psykiatriske pasienter ble styrket i disse årene. DPS ble bygget opp, og sentralt sto de psykiatriske poliklinikkene som fikk økt bemanning.

Det er særlig to forhold som som har betydd mye for utviklingen av moderne psykiatri. Det ene er utviklingen av bedre medisiner, og det andre er økt faglig kompetanse i alle ledd. Selv under opptrappingsplanen ble antall senger redusert. Den aller nyeste satsingen nå, handler om ambulante akutteam. Disse skal kunne redusere behovet for innleggelser og redusere bruken av tvang. Ett ambisiøst mål kan være å få minst halvparten av de schizofrene ut i minst 50% jobb.

Psykiatrien er basert på kompetanse. I utgangspunktet er det en medisinsk disiplin. Det er bred enighet om at tverrfaglig tilnærming er til pasientens beste. I en helhetlig tenkning kan flere faggrupper ha noe å bidra med. Det tar tid å bygge opp robuste fagmiljøer, og det er mangel på psykiatere. Fagmiljøene må ikke bli for små, for da blir sårbarheten for stor. De forbedringene som kom under opptrappingsplanen bør tas vare på. De psykiatriske virksomhetene har ikke andre ressurser enn det som fins av kompetanse hos de ansatte.

Det som ødelegger for psykiatrien i Oppland, er den nyliberalistiske foretaksmodellen som ble innført med sykehusreformen i 2002. Da flyttet fokus bort fra pasientens behov og over på økonomien. Sykehus ble til butikk. I neste fase kom samhandlingsreformen som skulle realisere profitten ved å flytte ulønnsomme grupper over til kommunen. Disse reformene fremmer markedsfundamentalistisk tenkning og sterk tro på sentralisering, nærmest for enhver pris.

De kutt og nedskjæringer som nå er aktuelle, er økonomisk begrunnet. Det som er bygget opp, er i ferd med å bli revet ned. Vi har allerede mistet avd. for stemningslidelser, og alderspsykiatrien har flyttet ut av fylket. Hvor mange millioner skal kuttes neste år? Svaret er minst 30 millioner. Gamle tall tilsier at 90 millioner skal kuttes i løpet av perioden fram mot 2016. Det kan bli mer. Det kan bety at viktige deler av Reinsvoll kan bli lagt ned allerede i 2014. I så fall kan flere fagmiljøer gå tapt. Det er fare for at alle sykehus i Opplad blir nedlagt, og enkelte er frekke nok til å påstå at dette er til pasientenes beste.

Samlokalisering av psykiatri og somatikk er til fordel for begge parter. DPS Gjøvik vil bli svekket hvis sykehuset på Gjøvik blir erstattet av et distriktsmedisinsk senter. Særlig trist er det at vi allerede nå mister en samlokalisert lukket akuttpost. DPS Lillehammer vil også miste sin tilknytning til somatikken dersom storsykehuset blir bygget.

2 kommentarer om “Psykiatrien står ikke stille

  1. Selv ikke en vanlig familie kan fortsette år for år å bruke mindre penger, uten at det går ut over familiens livskvalitet. Takk for nok en viktig påpekning, la oss håpe du ikke snakker for helt døve ører.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s