Fokus på kvalitet

 

Helseministeren

Mange er enige om at det ikke er en enkel jobb å være helseminister. Deretter er det slutt på enigheten. Virkelighetsbeskrivelsen spriker i flere retninger Korrigert for det særnorske kostnadsnivå, og regna på samme måten, så bruker vi det samme på helse som våre naboland. Det kan bety at vi ikke er særlig spesielle, og at det er mye som fungerer bra.

Samhandlingsreformen er ikke finansiert, og det er en myte at omstilling ikke koster penger. Kommunene snur på hver krone de bruker, og mye tyder på at effektiviteten i hjemmebaserte tjenester er for høy. Det brukes for lite tid på hver enkelt pasient. Eldre pasienter som legges inn på sykehus kan ha dårlig allmenntilstand. Pasienter skal ikke være dehydrerte, forstoppede og underernærte når de følges opp i kommunen. Skal slike problemer forebygges må det brukes mer tid og penger på hjemmebaserte tjenester. Økt grunnbemanning og hele stillinger vil også heve kvaliteten på sykehjem. Nå løpes det for fort, og det er ikke forenlig med høy kvalitet eller forebyggende tiltak.

Hva så med spesialisthelsetjenesten? Sykehusene svikta ikke når terroren rammet oss 22. juli 2011. Et utmerket samarbeid kom raskt på plass. AMK-sentralene koordinerte innsatsen. Kortreist akuttmedisin på Hønefoss spilte på lag med Ullevål som nasjonalt traumesenter. Fritt for stykkpris og konkurranse, så ble ressursene maksimalt utnyttet.

Det er trygt med allsidige akuttsykehus lokalt som spiller på lag med store sykehus som ligger i de største byene. Ca. 5% av pasientene har behov for å bli sendt videre til mer spesialisert behandling. Bare storsykehus er en dårlig modell. Det finnes stordriftsulemper og mangel på breddekompetanse. Heldigvis er det bare i «innlandet» at det foreligger planer om å legge ned allsidige akuttsykehus. I Soria Moria-erklæringen står det at ingen lokalsykehus skal legges ned.

Vil den nye helseministeren lytte til folk med helsefaglig kompetanse? Foretaksmodellen har gitt for mye makt til helsebyråkratene. Det foreligger nå en gjensidig mistillit mellom foretaksbyråkratene på den ene siden, og helsepersonell på den andre. Helsefag innbyr til livslang læring. Fagutvikling og omstilling er en del av jobben. Det trengs ledere som har tillit, og som kan spille på lag med de ansatte.

Det som planlegges av kutt i psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet, har lite eller ingenting med omstilling å gjøre. Det er en rasering. 40% av sengene legges ned uten kompensasjon i form av nye dagtilbud. Det henvises til DPS Gjøvik som jo sliter med sine egne nedskjæringer og ventelister. Hvorfor er det ingen som klager over at psykiatrisk poliklinikk på Lena legges ned?

Foretaksmodellen gir mange byråkrater og mangel på politisk styring. Samhandlingsreformen er ikke finansiert. Osloprosessen er en kostbar skandale, og det er urimelig at «innlandet» skal betale deler av den regninga. Raseringa av psykiatrien i Oppland viser at det er utfordrende å fokusere på kvalitet i helsevesenet.

 

4 kommentarer om “Fokus på kvalitet

  1. I tillegg har vi ruspasientene som også rammes av innskrenkninger i psykiatrien og DPS. Mange døgnbehandlingsplasser innen rus (TSB) er avviklet, eller planlegges avviklet i region HSØ. Samtidig er fristbrudd heller regelen enn unntaket. Når heller ikke DPS’ene har kapasitet, står vi igjen med fastlegen og vedlikehold med medikamenter. Rehabilitering med rusfrihet som mål er snart en sagablott.

  2. Det føles som om folket landets innbyggere må være tigge av regjeringen for å få det som de burde ha krav på. Det virker som om de må betale av egen lomme. Slik burde det ikke være i et land som flommer over av penger.

  3. En minister er nr.1. det spørs om ikke det er godt til hodet på vedkommende, min erfaring fra arbeidslivet at det er vanskelig for en sjef å spørre en undersott om råd, tenker at det blir det samme som å kle av seg, derfor satser de heller på å ta feil, for4 da har de noe å skylde på, og på den måten heller gå fri!!!!!!!!!!!!!!

Legg igjen en kommentar til Magne D. Antonsen (VG) Avbryt svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s