En anstendig flyktninge- og asylpolitikk

Over 43 millioner mennesker er på flukt ifølge FN. Av disse har Norge bestemt at vi skal ta imot en kvote på 1200. I Soria Moria-erklæringen så står det at tallet kan økes til 1500, dersom antallet asylsøkere går ned. Tallet på asylsøkere har gått kraftig ned uten at regjeringen har holdt sitt løfte om flere kvoteflyktninger.

Medmenneskelighet, internasjonal solidaritet, internasjonale konvensjoner og våre egne nasjonale interesser taler for at Norge skal føre en human og sjenerøs asylpolitikk. Til tross for kraftig reduksjon av antallet asylsøkere er vi, koordinert med EU, meget restriktive. Mer enn 60% får avslag på sine søknader. Det er positivt at asylsøkere får en individuell behandling av sine søknader, men det er en stor belastning at det tar så lang tid. Lengre tids opphold i asylmottak er en trussel mot psykisk helse.

Den mest uverdige behandling får de såkalte papirløse, de med endelig avslag på sin søknad om asyl, og som ikke lar seg returnere hverken frivillig eller med tvang. Enkelte asylsøkere frykter for sitt liv, selv om norske myndigheter mener at de ikke har et beskyttelsesbehov. De som oppholder seg ulovlig i Norge, lever under uverdige forhold. Behandlingen er åpenbart urimelig, særlig for barn. Her trengs det en annen og mer human politikk.

I forblindelse med et økt fokus på, og flere anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo, så har Frp og andre krevd en enda mer restriktiv asylpolitikk og blant annet lukkede asylmottak. Frihetsberøvelse er den eneste formen for straff som brukes i Norge. Lukkede mottak betyr fengsel. I en rettsstat er det bare forbrytelser som fører til straff. Ingen skal straffes uten lov og dom. Kollektive straffer brukes bare i land vi ikke vil sammenlignes med. For ordens skyld bør det nevnes at asylsøkere står bak mindre enn 1 prosent av alle oppklarte lovbrudd i Norge.

Norsk fagbevegelse stiller seg i stor grad bak dette som kalles:

Norsk Folkehjelps krav til en anstendig asylpolitikk:

1. Norge må følge en human fortolkning av Flyktningkonvensjonen, som er i tråd med FNs høykommissær for flyktningers anbefalinger.

2. Ikke send mennesker på flukt tilbake til steder de ikke har noen tilknytning til, og der de ikke har mulighet til å få reel beskyttelse.

3. Asylsøkerbarn har rett på den samme omsorgen og rettighetene som norske barn. Alle asylsøkerbarn må få en kvalifisert verge fra ankomst til retur eller bosetting.

4. Ikke sett et barns liv på vent. Bruk av midlertidig oppholdstillatelser må stoppes. Mens barna er her må de få full rett til skole og utdanning uavhengig av deres oppholdsstatus.

5. Gi torturofre tilbud om å dokumentere skadene sine. Alle asylsøkere som etter en undersøkelse kvalifiserer for det, må få behandling for skadene.

6. Lovfest minimumsstandarder på asylmottak. Det må være klare standarder for boforhold, bemanning, aktivitetstilbud, bosikkerhet og helsetilbud.

7. Ikke gjør asylsøkere til sosialklienter. La folk få jobbe under hele ventetiden og la det bli en reell mulighet å bo privat.

8. Si nei til en papirløs underklasse. Har ikke Norge klart å returnere asylsøkere innen fem år etter avslag, må opphold i hovedsak gis. For barn må grensen være tre år.

9. Gi asylsøkere med endelig avslag en trygg og verdig retur. Folk må styrkes hvis de skal kunne returnere, ikke brytes ned.

10. Ta avstand fra feilaktig, usann, stigmatiserende ordbruk og beskrivelser av asylsøkere.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s