Dødens klasseskille

Etter statsministerens nyttårstale og NHOs årskonferanse, er det klart at velferdsstaten skal «reddes» ved å bli bedre og billigere. Media stiller opp som mikrofonstativ for alle dem som desinformerer om velferdsstaten. Det stilles ikke kritiske spørsmål, og enkle fakta kommer ikke fram. Det er 1% av 20-åringene som har uføretrygd. Andelen er stabil.  De uføre blir ikke friskere av å ikke få trygden sin. Tallene tyder på at de unge uføre i noen grad blir forsørget av sin nærmeste familie. Det betyr at en del unge ikke mottar den uføretrygden de har krav på. Skal mørketallene og underforbruket være hemmelig? Hvorfor blir ikke de høye herrer spurt om dette?

Her er noen fakta:
1. Ingen land i verden har så stor andel yrkesaktive som Norge.
2. Aldri før har så mange vært i lønnet arbeid som i dag.
3. Vi har verdens høyeste pensjonsalder, og det får noen konsekvenser.
4. Hensikten med pensjonsreformene er å spare penger.
5. Det er planlagt en betydelig økning av den private kjøpekraften i årene som kommer.
6. Hvordan det prioriteres er politiske spørsmål.

I Stortinget ble det vedtatt et pensjonsforlik mellom regjeringen og opposisjonen. Målet var å spare 20% av folketrygdens framtidige utgifter, samt å vri ytelsene i retning av de som kan stå lenge i jobb. Ny alderspensjon innføres gradvis fra 2011 og blir på lang sikt så dårlig at du må jobbe ved siden av. Eller stå lenge i jobben.

Nå er det de uføre som skal tas. I NHO er de frekke nok til å hevde at det ikke lønner seg å jobbe. Det store tabuet som det ikke snakkes om, er sosialt betingede forskjeller i levealder. Det er forskjell på folk. Det er direkte feil å si at «vi» blir eldre, for her kommer dødens klasseskille inn som det helt sentrale poenget. Det er de utslitte arbeidere i 50 åra som etter strenge vurderinger blir uføretrygdet.

I Oslo lever folk 10 år lengre på vestkanten enn på østkanten. En omfordeling til fordel for dem som kan stå lenge i jobb, betyr å flytte penger fra syke og fattige til de som er rikere og friskere. Dette er usosialt. Nå skal de uføre tilpasses det samme systemet som alderspensjonistene. Staten og de friskeste skal dele på utbyttet.

Statistisk sentralbyrå viser sammenhengen mellom levealder og yrke. Det skiller 15 år mellom topp og bunn på den tabellen. Uføretrygden skal justeres for levealder. Er det ingen som bryr seg om hvor lenge de uføre faktisk lever?

Det er de med lang utdanning og høy lønn som lever lengst. Om de jobber til de er 70 år, vil de likevel motta pensjon i flere år enn de som blir uføretrygdet i 50 åra eller går av med tidlig alderspensjon. Dødens klasseskille kan benektes eller holdes hemmelig, Det er likevel en realitet.

Det er ikke eldrebølgen, men høyrebølgen som er farlig. Det finnes ingen velferdsfelle, men en NHO-felle som er farlig for velferdsstaten. Det er sterkt beklagelig at vår statsminister framstiller pensjonsreformen som en forbedring. Det er sosiale innstramninger og kutt i velferden over hele Europa. Statsministeren er bedre tjent med å si det som det er. Han bør avstå fra hyllest på NHOs årskonferanse.

Pensjon bør virke utjevnende og gi kompensasjon til dem som trenger det mest. NAV bør markedsføre sine trygdeytelser og bekjempe underforbruket. Det er ønskelig med enda høyere yrkesaktivitet blant de med nest best helse. Det vil gi noe mer sykefravær og det er positivt. NHO bør gå i seg sjøl å se på hva de kan gjøre med tilrettelegging og forbedringer i arbeidsmiljø. Bedre ytelser til de vanskeligst stilte, vil få flere ut i arbeid. Ingen bør stå med lua i handa. NAV kan bli mye bedre på både trygd og sosialt arbeid.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s